Příprava nemovitosti k prodeji

Při prodeji každé nemovitosti je nutné nejprve zkontrolovat její technický a právní stav. Z katastru nemovitostí zjistit, zda na listu vlastnictví není omezení vlastnických práv /zástavní právo, věcné břemeno, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti/ atd. Při zjištění technických nedostatků se domluvit s prodávajícím na jejich řešení. Je-li nemovitost technicky a právně v pořádku přistoupit k prodeji.

S klientem uzavíráme pouze výhradní zastoupení a stanovíme si s prodávajícím nástroje a pravidla, podle kterých budeme při prodeji postupovat.