Fotoprezentace

Kvalitní foto prezentace je prvním setkáním potencionálních klientů s nemovitostí. Je-li dobře profesionálně nafocena, vyvolává pozitivní ohlasy a vzbudí zájem kupujících. Čím kvalitnější fotografie je, tím se zvyšuje zájem o inzerát a celý proces prodeje nemovitosti se zrychluje.