Předání nemovitosti

Po převodu vlastnického práva na kupujícího bude prodej ukončen řádným předáním nemovitosti, včetně sepsání předávacího protokolu.